Kinesologi
Jag erbjuder behandlingar med Holografisk Kinesiologi, HKT®. Metoden innebär att jag kommunicerar med nervsystemet, läser av det och tolkar signalerna genom spänningen i musklerna. Jag kan påverka informationen som skickas i nervsystemet och på så sätt lösa upp obalanser och blockeringar. HKT® är en djup metod där jag ställer frågor till nervsystemet enligt en fastställd gång och får fram vad som stör kroppen mest och vad den prioriterar att behandla. Under behandlingen kontrollerar jag med jämna mellanrum att kroppen förstår frågorna och ger mig riktiga svar. 
Kroppen bestämmer sedan själv hur den behöver behandlas, om det är med näringspreparat eller örtpreparat (jag arbetar med Friways rena, kinesiologiskt testade, ekologiska preparat), fysisk behandling, mentalt eller andra metoder och kroppen väljer de metoder som den är stark nog att hantera. Behandlingen rensar ut eventuella belastningar i form av t ex parasiter eller virus, stärker kroppens immunsystem och bidrar till normalisering av nervsystemets funktion. Det i sin tur gör att kroppen får en möjlighet att läka ut olika tillstånd och skador. 
Några vanliga problem som kunden med hjälp av HKT® kan läka ut är mag- och tarmproblem, allergier, migrän, hormonobalanser och sömnstörningar. I och med att metoden stärker och bidrar till självläkning kan alla tillstånd förbättras av behandling. Smärtor och skador i leder och muskler hänger ihop med inre funktioner och organ som inte fungerar optimalt och kan också läka ut av behandling. 
Du som vill kunna prestera optimalt på alla plan kan också dra nytta av HKT® som bidrar till att stärka fysiskt och mentalt.
Malin Engberg
Jag har i många år varit intresserad av hälsa på alla plan och med det naturliga i fokus. Jag har läst och fördjupat mig och tagit in mycket kunskap om framförallt kost, näring och olika komplementärmedicinska metoder. 
Jag har själv fått söka hjälp för att komma tillrätta med olika obalanser men inte förrän 2019 när jag kom i kontakt med holografisk kinesiologi har jag verkligen kunnat läka ut bland annat allergier och mag- och tarmproblem. För att kunna hjälpa andra med denna fantastiska metod bestämde jag mig 2020 för att börja ett sidospår till min anställning inom en helt annan bransch och lade upp en plan för att studera till kost- och näringsterapeut, örtterapeut och holografisk kinesiolog. Parallellt med detta började jag studier i basmedicin. Allt för att få en stabil grund att stå på. 
Nu när jag börjat min bana inom holografisk kinesiologi förundras jag hela tiden över hur kroppen och knoppen samverkar och vilka fina resultat vi får!
Back to Top